Alfabetisk Medlemsliste.

Antonsen Øyvind
Bjønnes Liv
Bjønnes Tom
Dahl Tove
Dilling Ragnar
Edvartsen Arne
Ekedal Jan Willy
   
Engh John Arne
Fjeldahl Leif
Grandahl Vidar
Jenshagen Ole
Johannessen Arne Rolf
Johannessen Anne Lise
Josefsen Knut
Jørgensen Harry
Klein Vigdis
Kristiansen Kjell
Madsen Egil
Madsen Jorunn
Martinsen Arne-Martin
Nygaard Else
Raya  Gudafa
Spetaas Arne
Stene Asbjørg
Stordal Rolf Birger
Ørdal Wenche
Ørdal Øyvind